Projektering

Har du overblikket?

God planlægning skaber den bedste løsning

I projekteringsfasen medvirker vi til at skabe det overblik, der gør det muligt at realisere
byggeherrens og arkitektens planer. Derved gør vi idé til virkelighed.

Den del af projekteringen og samarbejdet, vi kan tilbyde at løse professionelt og engageret, er gulvet. I bredeste betydning. I projekteringen gennemgår vi nemlig alle de tekniske installationer, som moderne bygninger kræver, f.eks. specialopbygning af gulvet eller anden udfordring af arkitektonisk karakter.

Før du vælger

Du kan bruge gulventreprenøren til at rådgive dig, så du får den individuelle gulvløsning, der matcher dine praktiske, kreative og økonomiske ønsker. Gulventreprenøren kan hjælpe dig med kvalitets- og farveprøver, og sammen kan I drøfte muligheder, der giver unikke og spændende gulve.

Gulventreprenøren informerer dig om:

  • Krav til gulvet
  • Produktkombinationer
  • Mønsterlægninger
  • Konstruktionsopbygning
  • Renoveringsopgaver
  • Drift- og vedligehold
  • Standard- og specialprodukter

Gulvplanen skaber overblik

Gulvplanen er et service- og rådgivningskoncept, hvor en projektgruppe bestående af en indretningsarkitekt, projektkonsulent og erfarne, professionelle håndværkere står til disposition for dig og dine samarbejdspartnere.

Vi repræsenterer alle betydende producenter og mærkevarer, men er uafhængige på leverandørsiden. Det betyder, at vores udgangspunkt altid er dit projekt samt dine krav og ønsker til kvalitet, slidstyrke, udseende og pris. 

Specifikt kan vi forsyne dig med tegningsmateriale, materialecollager med farver, produktprøver, projektbeskrivelser og tilbud på levering og montering.

Desuden formidler vi gerne seminarer vedrørende produkter og teknik, fabriksbesøg og orienterer løbende om nye produkter.

“Gulvplanen” er det endelige produkt. Gulvplanen er en visuel fremstilling af projektet, der sammen med en beskrivelse af opgaven giver et optimalt udgangspunkt for gennemførelsen af projektet. Desuden kan gulvplanen anvendes til konceptstyring i kæder, forhandlernetværk og lignende.

Samarbejde om kædebutikker

Vi deltager gerne som sparringspartnere i samarbejde med rådgivere og bygherre, arkitekt, indretningsfirma og inventarleverandører.