Persondatapolitik

Hvordan behandler vi dine data?

Vi ønsker at passe på dig

Kære kunde.

Formålet med behandling af dine data er at kunne udføre og levere det aftalte arbejde/varer samt i forbindelse med den endelige fakturering. Det er nødvendigt at du oplyser dit navn, adresse og kontaktoplysninger for at vi kan levere vores ydelse til dig. Vi benytter ikke dine oplysninger til andet, end det/de angivne formål

Direktøren og de ansatte hos A.I.Gulve A/s har adgang til de oplysninger som vi har registreret. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og mailkorrespondance er ikke krypteret. Oplysningerne til A.I.Gulve A/S sælges ikke videre til tredjemand. Vi gemmer dine data i henhold til bogføringsloven samt til en eventuel reklamationsperiode er udløbet.

Der vil altid være mulighed for at gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af dine data hvis dette ønskes. Du kan til en hver tid få indsigt i, rettet eller slettet de data vi har indsamlet. Du skal være opmærksom på, at du også til enhver tid har mulighed for at kontakte os for at få udleveret dine oplysninger i et struktureret og almindelig anvendt format, samt at få overført dine oplysninger til en anden virksomhed hvis dette er teknisk muligt.
Disse rettigheder har du efter persondataloven.

Du er ved tvivlsspørgsmål altid velkommen til, at kontakte vores dataansvarlige på telefon 87412100 og mail post@a-i.dk